Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
great !
this is a great song. I'd love to learn it...
Ha | 07/11/2016 12:42 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (1/0)
Awesome
Awesome
Anant | 30/11/2016 5:13 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
echte Weihnachtsmusik!
... ob ich das jemals hinkriege?
meike | 10/12/2016 8:02 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
Best Song
Good
Paradorn | 27/02/2017 11:56 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)
nice song
nice song
Nguyen | 02/03/2017 3:01 SA
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)