Viết nhận xét của bạn
  • Chỉ thành viên đã đăng ký mới có thể nhận xét
*
*
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét về sản phầm
Linda Melodia
Versão linda, cheia de detalhes, simplesmente perfeita!
Beautiful version, full of details, just perfect!
Denis | 01/07/2017 9:02 CH
Nhận xét này có hữu ích không? Đồng ý Không (0/0)